PCLab.pl - aktualności
Najnowsze wiadomości ze świata IT
Zaktualizowano: 2 tygodnie 6 dni temu

Asus ROG Phone 2 dostanie ekran o cz�stotliwo�ci od�wie�ania na poziomie 120 Hz

śr., 06/12/2019 - 14:51
Sprz�t dla graczy. Rynek tzw.�gamingowych telefon�w�wydaje si� bardzo rosn�� od ostatnich kilku lat. Tego typu konstrukcje zapowiedzia�y nie tylko mniej znane w bran�y smartfon�w marki pokroju Asusa czy Razera, ale tak�e tacy giganci jak Huawei czy Xiaomi. Czy jednak takie urz�dzenia faktycznie maj� racj� bytu?

Samsung b�dzie odpowiada� za produkcj� Snapdragona 865

śr., 06/12/2019 - 14:26
Tajwa�czycy stracili bardzo intratny kontakt. High-endowe SoC z serii Snapdragon to jedne z najpopularniejszych chip�w na rynku. Jednostki te znajdziemy w prawie wszystkich flagowych smarfonach z Androidem, wi�c trudno dziwi� si� producentom uk�ad�w scalonych, �e zale�y im, �eby to w�a�nie z nimi Qualcomm podpisa� umow� na wytwarzanie tych modeli.

Logitech G903 Lightspeed, G703 Lightspeed i G403 z nowym sensorem Hero 16K

śr., 06/12/2019 - 12:50
Logitech od�wie�a swoje portfolio produktowe, wprowadzaj�c do niego ulepszone wersje trzech popularnych myszek. Wszystkie konstrukcje otrzyma�y nowy sensor o wysokiej rozdzielczo�ci, kt�rego parametry maj� pozwoli� na rejestrowanie bardzo szybkich ruch�w, co mo�e by� przydatne np. w strzelankach. Co jeszcze si� zmieni�o? Sprawd�cie w dalszej cz�ci newsa.

Nowy interfejs Steama na �wie�ych grafikach

śr., 06/12/2019 - 11:43
Na obiecan� aktualizacj� wygl�du Steama czekamy od bardzo dawna, ale na szcz�cie do jej wprowadzenia pozosta�o ju� niewiele czasu. Potwierdzi�o to samo Valve, kt�re opublikowa�o wpis na temat zmian, jakie musz� zosta� wprowadzone przez deweloper�w w zwi�zku z uaktualnieniem platformy. Je�li jeste�cie ciekawi, jak b�dzie wygl�da� nowy interfejs, to zapraszamy do lektury dalszej cz�ci newsa.

Targi E3 2019: Wied�min 3 na Nintendo Switch jest ju� faktem, a nie tylko plotk�

śr., 06/12/2019 - 10:50
Ju� od d�u�szego czasu kr��� plotki o ewentualnym wydaniu Wied�mina 3 na przeno�n� konsol� Nintendo Switch. Niedawno informowali�my o jednej, ale nie na stronie PCLab, tylko na Twitterze (zapraszamy do zajrzenia na nasz profil), bo nie uznawali�my takiego obrotu spraw za wystarczaj�co prawdopodobny. Jednak Nintendo podczas konferencji na E3 zapowiedzia�o przygody Geralta w mobilnej ods�onie.

Spyro Reignited Trilogy oficjalnie zapowiedziany na PC - znamy cenďż˝ i datďż˝ premiery

śr., 06/12/2019 - 07:00
Plotki sprawdzi�y si� w stu procentach. Je�li kochacie platform�wki i ubolewali�cie, �e trylogia Spyro omin�a pecety, to najnowsze og�oszenie powinno poprawi� Wam humor. Activision oficjalnie og�osi�o, �e pakiet Spyro Reignited Trilogy trafi na komputery osobiste. O szczeg�ach pecetowej edycji dowiecie si� z dalszej cz�ci newsa.

Cyberpunk 2077 z technikďż˝ ray tracingu

wt., 06/11/2019 - 21:22
Wsp�praca Nvidii i CD Projekt RED trwa w najlepsze. Po implementacji rozwi�za� zielonych w Wied�minie 3, polskie studio postanowi�o wykorzysta� najnowsze techniki swojego partnera tak�e w grze Cyberpunk 2077. Posiadacze kart GeForce RTX ju� mog� zaciera� r�ce, bo mo�liwo�ci ich sprz�tu zostan� w pe�ni wykorzystane w nadchodz�cej produkcji Red�w.

Microsoft zdradza, jakie akcesoria b�dzie obs�ugiwa�a konsola Project Scarlet

wt., 06/11/2019 - 17:06
Czy posiadacze Xboks�w maj� si� czym martwi�? Jednym z najwi�kszych problem�w ka�dej obecnej generacji konsol jest kompatybilno�� wsteczna. Tyczy si� to nie tylko mo�liwo�ci uruchamiania gier ze starszych urz�dze� na nowszych modelach, ale tak�e opcji podpinania kilkuletnich akcesori�w do nowego sprz�tu.

Intel przejmuje Barefoot Networks

wt., 06/11/2019 - 17:06
Niebiescy znowu na zakupach. Przej�cia w bran�y IT maj� cz�sto powa�ny wp�yw na rynek i wydaje si�, �e z najnowsz� transakcj� dotycz�c� Intela jest podobnie. Podmiot kupi� firm� Barefoot Networks, by w ten spos�b poprawi� swoj� pozycj� w segmencie sieciowym, chmurowym i centr�w danych.

Huawei ma ju� milion urz�dze� z systemem HongMeng OS

wt., 06/11/2019 - 16:39
Premiera zbli�a si� wielkimi krokami. Stany Zjednoczone wpisa�y Huawei na tzw. czarn� list� handlow�, przez co firma nie b�dzie mog�a wsp�pracowa� z ameryka�skimi przedsi�biorstwami. Efekt? Ju� nied�ugo straci ona dost�p do m.in. sklepu Play i wszystkich innych us�ug Google. Wiele wskazuje jednak na to, �e Chi�czycy, przynajmniej w niewielkim stopniu, byli przygotowani na ten scenariusz.

Chipset AMD B550A zauwa�ony na E3

wt., 06/11/2019 - 16:20
Niestety, to raczej nie jest tani chipset z PCI-E 4.0.

Samsung Galaxy Xcover 4s oficjalnie zaprezentowany

wt., 06/11/2019 - 16:10
Firma wraca do gry. Samsung od 2017 roku nie zapowiedzia� �adnego smartfona klasy "rugged", przez co wielu z nas przypuszcza�o, �e Korea�czycy zamierzaj� wycofa� si� z rynku tego typu sprz�tu. Sytuacja zmieni�a si� dopiero kilka dni temu,�kiedy dowiedzieli�my si�, �e producent jednak planuje takie urz�dzenie. Teraz oficjalnie ujrza�o ono �wiat�o dzienne.

Epic Games Store b�dzie rozdawa� za darmo gry do ko�ca 2019 roku

wt., 06/11/2019 - 15:47
Pomimo ogromnej niech�ci do Epic Games Store, wielu graczy nadal korzysta z oferowanych przez sklep promocji. Jedna z nich dotyczy rozdawanych zupe�nie bezp�atnie gier dla wszystkich u�ytkownik�w sklepu. Na E3 2019 Epic og�osi� zmiany dotycz�ce tej akcji i trzeba przyzna�, �e zmiana jest zdecydowanie na lepsze. Ciekawi o co konkretnie chodzi?

Sony planuje smartfona z aparatem z�o�onym z 6 sensor�w

wt., 06/11/2019 - 15:22
Japo�czycy stawiaj� na zdj�cia. HMD Global wywo�a�o sporo dyskusji w sieci, kiedy firma og�osi�a Noki� 9 PureView. Wszystko za spraw� zastosowanego w tym modelu aparatu fotograficznego, kt�ry, opr�cz sensora Time-of-Flight 3D, mia� a� 5 obiektyw�w. Je�li chodzi o liczb� matryc wbudowanych w plecy telefonu, to Nokia 9 PureView okaza�a si� niekwestionowanym rekordzist�.

Google Pixel 4 na pierwszych zdj�ciach

wt., 06/11/2019 - 14:59
Stylistyka zaskakuje. Google w maju oficjalnie zapowiedzia�o ta�sze smartfony z serii Pixel, modele Pixel 3a i Pixel 3a XL, a jesieni� spodziewamy si� premiery pe�noprawnych nast�pc�w zesz�orocznych Pikseli, czyli urz�dze� Pixel 4 i Pixel 4 XL. Do premiery sprz�tu pozosta�o jeszcze troch� czasu, ale w sieci ju� teraz mo�na znale�� pierwsze zdj�cia mniejszego z nadchodz�cych telefon�w.

Domowej roboty minikonsola na Windowsie w stylu GPD Win

wt., 06/11/2019 - 14:09
Sďż˝yszeliďż˝cie moďż˝e o niewielkiej konsoli-netbooku GPD Win, albo jego odďż˝wieďż˝onej wersji GPD Win 2? To miniaturowe laptopy (pierwszy z ekranem 5,5”, drugi 6”) na mocno energooszczďż˝dnych procesorach Intela (Atom x5, a nowszy Core m3) z wbudowanym gamepadem i dotykowym ekranem. Nie majďż˝ touchpada, ale moďż˝na prze��czyďż˝ gaďż˝ki pada w tryb myszy. Co to ma do tematyki naszego materiaďż˝u?

SteelSeries Arctis 1 - prezentacja zestawu s�uchawkowego dla graczy

wt., 06/11/2019 - 13:24
Wygodne s�uchawki to dla wielu graczy jeden z kluczowych element�w ich zestawu do gier, szczeg�lnie gdy s� fanami rozgrywki wieloosobowej. SteelSeries postanowi� przygotowa� urz�dzenie, kt�re sprosta wymaganiom nawet do�� wybrednych klient�w, ale nie b�dzie przy tym zbyt drogie. W ten spos�b powsta� zestaw Arctis 1, kt�rego specyfikacj� i cechy poznacie z dalszej cz�ci newsa.

Shenmue III dost�pne na wy��czno�� w Epic Games Store - gracze czuj� si� oszukani

wt., 06/11/2019 - 12:09
To dopiero poczďż˝tek problemďż˝w. Wczorajszy pokaz na PC Gaming Show obfitowaďż˝ w wiele mniej lub bardziej ciekawych zapowiedzi, choďż˝ oczywiďż˝cie prďż˝no byďż˝o wďż˝rďż˝d nich szukaďż˝ wysokobudďż˝etowego hitu. Uwagďż˝ zwrďż˝ciďż˝a jednak przede wszystkim informacja, ktďż˝ra raczej nie jest zbyt dobra – Shenmue III ma byďż˝ grďż˝ na wy��czno�� dla Epic Games Store. To jednak nie koniec, bo z tďż˝ wiadomoďż˝ciďż˝ ��czy siďż˝ jeszcze jedna, ktďż˝ra jest jeszcze gorsza.

Microsoft patentuje spos�b na zwi�kszenie trwa�o�ci sk�adanych ekran�w

wt., 06/11/2019 - 12:07
Wielu producent�w szykuje si� do wypuszczania sprz�t�w ze sk�adanymi ekranami. Jak wiemy w przypadku Samsunga pojawi�y si� problemy techniczne z trwa�o�ci� wy�wietlacza, kt�re przesun�y premier�. Wci�� nie wiemy kiedy dok�adnie sprz�t wejdzie na rynek detaliczny. Za to wyciek�y informacje, �e Microsoft pracuje nad dwuekranowym Surfacem.

Targi E3 2019: Watch Dogs: Legion z obs�ug� ray tracingu i premier� w marcu 2020 roku

wt., 06/11/2019 - 11:17
Dopiero co AMD na swojej prezentacji wsp�lnie z Ubisoftem og�osi�o wsp�prac� przy tworzeniu Ghost Recon Breakpoint. Tymczasem Francuzi dzia�aj� te� na froncie z Nvidi�. Watch Dogs: Legion na PC b�dzie obs�ugiwa� technik� DirectX Raytracing, wspieran� przez karty graficzne Nvidii z rodziny GeForce RTX.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron