PCLab.pl - aktualności
Najnowsze wiadomości ze świata IT
Zaktualizowano: 2 tygodnie 6 dni temu

ADATA HM800 - nowy HDD USB 3,5 cala

czw., 07/04/2019 - 14:48
Nieco zapomniany segment dysk�w USB wcale nie ma si� tak �le, jak mo�na by przypuszcza�. W ko�cu kiedy nie potrzebujemy szybkiej pracy i konieczne jest wiele TB miejsca na dane, HDD jeszcze d�ugo nie zostan� wyparte przez SSD z racji r�nicy w cenie.

Huawei Mate 20 X 5G - znamy polskďż˝ cenďż˝

czw., 07/04/2019 - 14:31
Jest drogo. Huawei wywo�a�o sporo zamieszania w polskim internecie, kiedy dowiedzieli�my si�, �e firma ma zamiar wprowadzi� do naszych sklep�w model Mate 20 X 5G. Wszystko przez to, �e najwi�ksz� zalet� tego sprz�tu jest modu� pozwalaj�cy na korzystanie z nowego, szybszego standardu przesy�ania danych, do kt�rego w Polsce, z powody braku odpowiedniej infrastruktury, nie ma jeszcze dost�pu.

Apple przygotowuje nowego MacBooka Pro

czw., 07/04/2019 - 13:59
Co dok�adnie zaoferuje ten sprz�t? Apple regularnie od�wie�a swoj� ofert�, a tym razem firma podobno ma zamiar wprowadzi� na rynek nowego MacBooka Pro. Producent niczego jeszcze oficjalnie nie zapowiedzia�, ale o urz�dzeniu w sieci plotkuje si� ju� od d�u�szego czasu, a teraz pojawi�o si� ono w bazie danych FCC.

Valve prezentuje ACO – nowy kompilator shaderďż˝w Mesa dla kart AMD

czw., 07/04/2019 - 13:47
W�a�ciciel platformy Steam od dawna wspiera dzia�ania, maj�ce spopularyzowa� granie na Linuksie. Co prawda, firmie idzie to raczej do�� opornie, patrz�c na kolejne wyniki ankiety sprz�tu i oprogramowania, ale nie zamierza si� poddawa�. Najnowszym pomys�em jest kompilator shader ACO, kt�ry ma zdecydowanie poprawi� i dzia�anie tytu��w odpalanych na uk�adach graficznych czerwonych.

GRID zaliczy niewielkie op�nienie

czw., 07/04/2019 - 13:23
W maju mogliďż˝cie przeczytaďż˝ o oficjalnej zapowiedzi GRIDa. Ostatnia gra z serii, czyli GRID: Autosport miaďż˝a swojďż˝ premierďż˝ juďż˝ pi�� lat temu i Codemasters na dďż˝uďż˝szy czas odstawiďż˝o markďż˝ skupiajďż˝c siďż˝ na DiRCie i F1. Projekt „mistrzďż˝w kodu” konsultowany jest z samym kierowcďż˝ Fernando Alonso, a znajďż˝c teďż˝ dorobek firmy i ostatniďż˝ dobrďż˝ passďż˝, powinniďż˝my liczyďż˝ na ďż˝wietnďż˝ grďż˝ wyďż˝cigowďż˝.

Innolux tworzy panel IPS 4K 144 Hz z ponad 1 mln stref wygaszania

czw., 07/04/2019 - 12:44
Innolux, jeden z najwi�kszych producent�w matryc do monitor�w, ujawni� swoje plany na najbli�sze miesi�ce. W�r�d nowych paneli znajdziemy naprawd� bardzo interesuj�ce i zaawansowane technicznie konstrukcje, na kt�re powinni czeka� szczeg�lni u�ytkownicy oczekuj�cy wysokiej jako�ci efekt�w HDR na PC. Jedn� z nich b�dzie matryca oferuj�ca ponad 1 mln stref wygaszania.

Broadcom bliski przej�cia Symanteca

czw., 07/04/2019 - 12:01
To mo�e by� gigantyczna transakcja. Wed�ug internetowych �r�de� Broadcom prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przej�cie Symanteca, jednej z najwi�kszych firm zajmuj�cych si� tworzeniem aplikacji zabezpieczaj�cych systemy i sprz�t. Tym samym podmiot chcia�by wej�� do bardzo dochodowego segmentu oprogramowania i przygotowa� si� do ekspansji na kolejnych rynkach.

Asus ROG Phone 2 coraz bli�ej premiery

czw., 07/04/2019 - 11:14
Sprz�t dla graczy. Asus ujawni� ju�, �e pracuje nad nowym, gamingowym smartfonem. Pe�na, oficjalna specyfikacja techniczna kolejnego ROG Phone'a nie jest jeszcze znana, ale wszystko wskazuje na to, �e poznamy j� ci�gu najbli�szych kilku tygodniu. Urz�dzenie pojawi�o si� bowiem w�a�nie w bazie danych chi�skiej agencji certyfikuj�cej 3C, co niejako potwierdza wcze�niejsze plotki, zgodnie z kt�rymi mia�oby ono zosta� zaprezentowane jeszcze w lipcu.

Huawei poka�e swoj� alternatyw� dla Androida ju� w pa�dzierniku

czw., 06/13/2019 - 13:03
Oprogramowanie musi by� ju� na ostatnim etapie rozwoju. Od kilku tygodni w sieci bardzo du�o m�wi si� o tym, �e Huawei pracuje nad w�asn� alternatyw� dla Androida. Wszystko przez blokad� handlow�, kt�r� na�o�y�y na firm� Stany Zjednoczone. Wcze�niej spekulowali�my, �e platforma zadebiutuje gdzie� mi�dzy jesieni� tego a wiosn� przysz�ego roku, ale teraz w internecie w ko�cu pojawi�a si� konkretna data premiery.

Nvidia o Radeon Anti-Lag: podobnďż˝ opcjďż˝ mamy od ponad 10 lat

czw., 06/13/2019 - 11:37
Zieloni delikatnie wbijaj� szpileczki AMD przed sklepow� premier� Radeon�w RX 5700. Tym razem wzi�li si� za now� technik�, kt�r� czerwoni nazwali jako Radeon Anti-Lag. Wed�ug zielonych tego typu rozwi�zanie jest ju� na rynku od dawna i ich konkurenci nie wymy�lili w�a�ciwie niczego nowego, czy rewolucyjnego. Oberwa�o si� r�wnie� Fidelity FX, kt�re dla Nvidii nie prezentuje nowej jako�ci.

PC Engine Core Grafx mini czyli reedycja konsoli z lat '80 od Konami

czw., 06/13/2019 - 10:04
Ju� od lat panuje moda na robienie reedycji starszych konsol w wersji mini, kt�re maj� ju� w sobie wgrane wybrane klasyczne gry. By�o tak chocia�by w przypadku PlayStation Classic czy Nintendo Classic Mini. Dzi�ki nim nie trzeba si� martwi� o szukanie starego orygina�u sprz�tu (tego jest coraz mniej, w ko�cu nie jest ju� produkowany) i dokupowanie gier (to te� trudniejsze ni� skolekcjonowanie biblioteki np. na nie tak stare PS3).

Nvidia GeForce RTX 2080 Ti Super znaleziony w bazie EEC

czw., 06/13/2019 - 09:46
Szykujcie si� na nowego flagowca. Od kilku dniu w sieci przewija si� masa plotek na temat kart RTX Super, kt�re Nvidia mia�aby pokaza� w ci�gu najbli�szych tygodni. Co istotne, wiadomo�ci wygl�daj� bardzo wiarygodnie, a na dodatek cz�� z nich zdaje si� by� ju� potwierdzona. Tak jest z kart� GeForce RTX 2080 Ti Super, kt�ra rzeczywi�cie zmierza na rynek, czego potwierdzeniem jest jej rejestracja w bazie EEC.

AMD Ryzen 9 3950X przetestowany w benchmarku Geekbench

czw., 06/13/2019 - 09:06
Na targach E3 AMD oficjalnie zaprezentowa�o sw�j flagowy procesor Ryzen 9 3950X, kt�ry b�dzie pierwszym i prawdopodobnie w najbli�szym czasie jedynym 16-rdzeniowym chipem dla platformy klienckiej. Kr�tko po pokazie czerwonych do sieci trafi� pierwszy test tego chipu, wykonany w benchmarku GeekBench. Jakie wyniki osi�gn�� nowy uk�ad i jak wypada na tle produkt�w Intela? O tym przekonacie si� z dalszej cz�ci newsa.

Epic Games przej�� Houseparty

śr., 06/12/2019 - 19:24
Zaskakuj�ca transakcja. Przej�cia w bran�y gier to ju� codzienno��, co doskonale pokazuj� cho�by ostatnie dzia�ania Microsoftu. Epic Games nie chce by� w tym temacie gorszy i po wzi�ciu pod swoje skrzyd�a studia Psyonix og�osi� kolejny zakup. Tym jednak razem nie chodzi o zesp� deweloper�w gier, a o przedsi�biorstwo posiadaj�ce produkty, kt�re w przysz�o�ci mog� rozbudowa� platform� dla graczy.

Phanteks Glacier Radeon VII - nowy blok ch�odzenia ciecz� dla flagowego Radeona

śr., 06/12/2019 - 17:36
Entuzja�ci sprz�tu komputerowego potrafi� wyda� g�r� pieni�dzy, by ich zestaw dzia�a� i wygl�da� jak najlepiej. Wielu z nich stawia na pot�ne systemy ch�odzenia ciecz�, pozwalaj�ce wycisn�� co si� da z procesora i karty graficznej. Phanteks rozumie te wymagania i dlatego zaprezentowa� w�a�nie sw�j nowy blok przeznaczony do Radeona VII, czyli flagowej karty graficznej AMD.

Opera GX - pierwsza przegl�darka internetowa dla graczy

śr., 06/12/2019 - 17:20
Obecnie produkty dla graczy s� w�a�ciwie wsz�dzie, od myszek, przez podzespo�y komputerowe, na biurkach i fotelach ko�cz�c. Nie spodziewali�my si� jednak nigdy, �e mo�e powsta� przegl�darka internetowa przeznaczona do tej grupy u�ytkownik�w. Opera GX jest takim programem i wed�ug jej tw�rc�w oferuje rozwi�zania, kt�re ka�dy fan grania na komputerze przyjmie z otwartymi ramionami. O co chodzi konkretnie?

Google przenosi produkcj� swoich p�yt g��wnych poza Chiny

śr., 06/12/2019 - 16:42
Napi�cia gospodarcze pomi�dzy USA a Chinami to nie tylko sprawa firmy Huawei. Ekipa rz�dz�ca w Stanach Zjednoczonych nak�ada dodatkowe taryfy celne w wysoko�ci 25% na pewne importowane z Chin artyku�y, kt�re wg niej s� wa�ne dla bezpiecze�stwa USA. Aby tego unikn�� Google coraz bardziej kieruje produkcj� poza Pa�stwo �rodka.

Nintendo zapowiada kontynuacjďż˝ gry The Legend of Zelda: Breath of The Wild

śr., 06/12/2019 - 16:16
To by�o do przewidzenia. Zapowiedziana w 2017 roku przez Nintendo konsola Switch, wbrew wielu przypuszczeniom, okaza�a si� ogromnym hitem. Urz�dzenie owszem, odstawa�o od PlayStation 4 i Xboksa One moc� obliczeniow�, ale za to jego tw�rcy mogli pochwali� si� kilkoma bardzo dobrymi grami. Jednym z tytu��w, kt�re nap�dza�y sprzeda� tego modelu, by�o rewelacyjne The Legend of Zelda: Breath of The Wild.

Huawei: ban ze strony USA wp�ynie na nasz� pozycj� na rynku

śr., 06/12/2019 - 15:50
Chi�czycy nie owijaj� w bawe�n�. Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomy�la�, �e Huawei�mo�e zosta� licz�cym si� graczem�na rynku smartfon�w. Tymczasem promowane przez firm� urz�dzenia z systemem Android ciesz� si� ogromn� popularno�ci�, a ona sama, z sukcesami, rywalizuje z takimi markami jak Samsung czy Apple.

Xiaomi Mi 9T oficjalnie trafia do Europy

śr., 06/12/2019 - 15:16
Niestety, jest te� z�a wiadomo��. Xiaomi znowu przyku�o uwag� technologicznych medi�w, prezentuj�c modele Redmi K20 i Redmi K20 Pro. Urz�dzenia wyr�nia�y si� du�� moc� obliczeniow�, czytnikami linii papilarnych zintegrowanymi z ekranami, brakiem brzydkich wci�� w wy�wietlaczach (notch) oraz bardzo atrakcyjnymi cenami. Nic dziwnego wi�c, �e czekali�my, a� producent oficjalnie wprowadzi ten sprz�t do Europy.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron