PCLab.pl - aktualno�ci
Najnowsze wiadomo�ci ze �wiata IT
Zaktualizowano: 1 dzień 3 godziny temu

Wiemy, jakie aplikacje b�dzie mo�na uruchomi� na systemie Windows 10X

ndz., 11/03/2019 - 18:39
Co z klasycznymi programami? Microsoft pracuje nad nowym systemem operacyjnym. To Windows 10X, kt�ry na rynku ma funkcjonowa� r�wnocze�nie z Windowsem 10. Platforma podobno zosta�a przygotowana z my�l� o urz�dzeniach z dwoma ekranami, ale za kulisami m�wi si�, �e trafi ona tak�e na laptopy. Co jeszcze o niej wiemy?

Razer zapowiada kontroler dla smartfon�w, po pod��czeniu kt�rego telefon przypomina Switcha

ndz., 11/03/2019 - 18:03
Producent nigdzie tego nie m�wi, ale �r�d�o inspiracji jest ewidentne. Razer zapowiedzia� w�a�nie nowy kontroler dla smartfon�w, po pod��czeniu kt�rego ca�o�� wygl�da jak... konsola Nintendo Swich w trybie przeno�nym. Gad�et powinien zapewni� bardzo wysoki komfort grania, ale niestety, jest on te� rekordowo drogi.

Nintendo Switch z rewelacyjnymi wynikami sprzeda�y

ndz., 11/03/2019 - 17:45
Japo�czycy maj� powody do zadowolenia. Konsola Switch, kt�rej w dniu premiery wr�ono spektakularn� pora�k�, mo�e pochwali� si� bardzo dobrymi wynikami sprzeda�y - tylko w ostatnim kwartale znalaz�a ona a� 4,8 mln nabywc�w, czyli o oko�o 50% wi�cej, ni� w analogicznym okresie zesz�ego roku. Co to oznacza w praktyce?

IDC: Apple ro�nie w si�� na rynku tablet�w, Samsung mocno traci

ndz., 11/03/2019 - 17:23
Gigant z Cupertino ma mia�d��c� przewag� nad konkurencj�. IDC opublikowa�o w�a�nie kolejny raport dotycz�cy rynku tablet�w. Dane dotycz� trzeciego kwarta�u 2019 roku. Ze statystyk wynika, �e dostawy takich urz�dze� w stosunku do zesz�ego roku wzros�y o 1,9%, ale tak naprawd� interesuj�ce jest to, kto i jak bardzo dominuje w tym segmencie sprz�tu przeno�nego.

Google Family Link dostaje dwa wa�ne usprawnienia dla rodzic�w

ndz., 11/03/2019 - 17:09
Dziwne, �e te funkcje nie znalaz�y si� w programie ju� dawno temu.�Google Family Link to aplikacja, kt�ra pozwala rodzicom kontrolowa� to, co ich dzieci robi� w internecie. Dzi�ki programowi mo�na zdalnie narzuca� na urz�dzeniach naszych pociech pewne ograniczenia, jak np. ustawienie limitu czasowego na korzystanie z danego sprz�tu. W 2019 roku to naprawd� przydatny software.

Intel Core-X - znamy przypuszczalnďż˝ datďż˝ premiery

ndz., 11/03/2019 - 16:53
Op�nienie ma nie by� jednak zbyt du�e. Intel na pocz�tku pa�dziernika zapowiedzia� nowe procesory Core-X (znane tak�e jako Cascade Lake-X), a uk�ady, zgodnie z planem, mia�y zadebiutowa� w przysz�ym tygodniu. Redakcja portalu Komputer �wiat twierdzi jednak, �e na wprowadzenie tych chip�w na rynek trzeba b�dzie jeszcze troch� poczeka�. Jak d�ugo?

Huawei P Smart, Nova 6 i MatePad Pro na kolejnych renderach

ndz., 11/03/2019 - 16:11
Firma w natarciu. Huawei, pomimo wojny handlowej mi�dzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ca�y czas planuje nowe produkty. Za kulisami m�wi si�, �e producent przygotowuje smartfony P Smart (2020) i Nova 6 oraz tablet MatePad Pro. Teraz, jakby na potwierdzenie tamtych doniesie�, do sieci przedosta�y si� grafiki przedstawiaj�ce wygl�d nadchodz�cych urz�dze�.

Motorola One Hyper - specyfikacja techniczna

ndz., 11/03/2019 - 15:51
Firma m�wi "nie" notchowi. Przynajmniej w wypadku tego modelu. W sieci m�wi si�, �e Motorola pracuje nad swoim pierwszym smartfonem z wysuwan� kamer� do rozm�w wideo. Urz�dzenie ma zadebiutowa� pod nazw� One Hyper, co oznacza, �e opr�cz �adnej, bezramkowej stylistyki zaoferuje ono swoim u�ytkownikom tak�e praktycznie czystego Androida i gwarancj� systemowych aktualizacji (program Android One).

Overwatch 2 oficjalnie zapowiedziany

ndz., 11/03/2019 - 15:34
Chyba nikt nie przypuszcza�, �e firma nie b�dzie dalej inwestowa�a w t� mark�? Zapowiedziany w 2016 roku Overwatch okaza� si� jedn� z ciekawszych gier w portfolio Blizzarda. Tytu� wyr�nia� si� charakterystyczn�, pastelow� opraw� graficzn�, ale jego najwi�ksz� si�� stanowi� bardzo dopracowany tryb multiplayer. Produkcja spotka�a si� z tak du�ym uznaniem, �e obecnie bawi si� przy niej a� 50 mln os�b.

Huawei MatePad Pro - specyfikacja techniczna

sob., 11/02/2019 - 20:12
Czy taka stylistyka przyjmie si� na rynku? Huawei przygotowuje si� do premiery nowego tabletu - pisze redakcja portalu GSMArena. To model MatePad Pro, kt�ry najpewniej b�dzie reprezentantem klasy premium. Urz�dzenie nie zosta�o jeszcze oficjalnie zapowiedziane, ale materia�ami na jego temat podzieli� w�a�nie Evan Blass, ameryka�ski bloger, kt�ry cz�sto publikuje wiarygodne dane dotycz�ce nadchodz�cego sprz�tu.

Google kupuje firmďż˝ Fitbit

sob., 11/02/2019 - 19:52
To ju� pewne. Kilka dni temu pisali�my, �e�Alphabet, sp�ka-matka�Google, chce kupi� firm�Fitbit.�Teraz doniesienia te zosta�y oficjalnie potwierdzone. Zesp� wyszukiwarkowego giganta ujawni� w�a�nie, �e faktycznie przejmuje tego producenta wearables. Co to oznacza w praktyce?

Samsung Galaxy S10 Lite w bazie danych Geekbench

sob., 11/02/2019 - 19:34
Czy�by plotki by�y prawdziwe? Zachodnia prasa ju� od jakiego� czasu spekuluje, �e Samsung ma w planach wydanie co najmniej jeszcze jednej konstrukcji z rodziny Galaxy S10. Urz�dzenie mia�oby zadebiutowa� jako edycja Lite. Sprz�t jak dot�d nie zosta� oficjalnie zapowiedziany, ale w bazie danych benchmarku Geekbench pojawi� si� w�a�nie model�SM-G770F, kt�ry, zdanie bran�owych serwis�w, jest w�a�nie tym telefonem.

Kolejne doniesienia o mid-range'owym chipie MediaTeka z 5G

sob., 11/02/2019 - 19:06
Co ju� wiemy? W tym roku na rynek trafi�y pierwsze smartfony z ��czno�ci� 5G. Niestety, urz�dzenia te s� do�� drogie, a nowa technika ��czno�ci zdaje si� by� obecnie ograniczona do modeli klasy high-end. Na szcz�cie wiele wskazuje na to, �e sytuacja zmieni si� w ci�gu kilku/kilkunastu miesi�cy.

Realme X2 Pro trafi do sprzeda�y w Polsce

sob., 11/02/2019 - 18:45
Czy�by firma chcia�a podgry�� na naszym rynku popularno�� marki Xiaomi? Kilka dni temu pisali�my, �e Realme X2 trafi do oficjalnej sprzeda�y w Polsce. Teraz dowiedzieli�my si�, �e ze strony producenta do naszego kraju b�dzie mo�na zam�wi� r�wnie� du�o mocniejszy model Realme X2 Pro. Dlaczego to taka dobra wiadomo��?

Znamy pierwsze informacje na temat uk�adu SoC i modemu 5G dla przysz�orocznych iPhone'�w

sob., 11/02/2019 - 18:28
Nadchodz� wyczekiwane usprawnienia. Tegoroczne iPhone'y mo�na pochwali� za poprawki z zakresu aparatu fotograficznego i do�� du�e baterie, a niekt�rzy ciesz� si�, �e Apple nie podnios�o cen w stosunku do modeli Xr i Xs oraz Xs Max, ale trudno nie zauwa�y�, �e najnowsze smartfony giganta z Cupertino specjalnie nie r�ni� si� od swoich poprzednik�w. Za kulisami m�wi si� jednak, �e prawdziwa rewolucja nadejdzie w przysz�ym roku.

Znamy wygl�d sk�adanego smartfona Motoroli

pt., 11/01/2019 - 20:10
Wygl�da naprawd� dobrze. Ju� od d�u�szego czasu za kulisami m�wi si�, �e Motorola wejdzie na rynek sk�adanych smartfon�w. Co ciekawe, firma, wed�ug plotek, nie zamierza bezpo�rednio konkurowa� z takimi modelami jak Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X. Producent podobno zdecydowa� bowiem, �e wprowadzi� do swojej oferty ta�sz�, ale jednocze�nie du�o s�abiej wyposa�on� konstrukcj�.

Google porzuca projekt gogli wirtualnej rzeczywistości Daydream

czw., 10/17/2019 - 16:41
Projekt okazał się fiaskiem. Kiedy Google pokazało własny headset wirtualnej rzeczywistości, model Daydream VR, wiele osób przypuszczało, że firma może stać się jednym w najważniejszych graczy na rynku VR. Teraz wiemy jednak, że do niczego takiego, a przynajmniej na razie, nie dojdzie. Dlaczego?

Samsung Galaxy S10 i Galaxy Note 10 także w wersjach Lite

czw., 10/17/2019 - 16:16
Tańsze wersje flagowców. Samsung przygotowuje nowe edycji modeli Galaxy S10 i Galaxy Note 10 - twierdzi redakcja portalu Sammobile. Co ciekawe, serwis utrzymuje, że oba urządzenia doczekają się wydań Lite. Oznacza to, że telefony będą cechowały się trochę gorszymi podzespołami od swoich pierwowzorów (ale nie dotyczy to wszystkich komponentów, co widać na przykładzie nadchodzącego modelu Galaxy S10 Lite), ale kupimy je też w dużo niższych cenach.

Microsoft uśmierca sklep z aplikacjami dla systemu Windows Phone 8.1

czw., 10/17/2019 - 16:00
Trudno uwierzyć, że przedsiębiorstwo zdecydowało się na to dopiero teraz. Microsoft poniósł sromotną klęskę na rynku smartfonów, z kretesem przegrywając walkę o klientów zarówno z producentami sprzętu z Androidem, jak i z firmą Apple oraz promowanymi przez nią telefonami z oprogramowaniem iOS.

Samsung pracuje nad swoim pierwszym smartfonem z kamerą schowaną pod ekranem

czw., 10/17/2019 - 15:39
Rozwiązanie na które czekamy. Zaprezentowany w 2017 roku iPhone X przyniósł prawdziwą rewolucję na rynku smartfonów. Urządzenie w wyświetlaczu miało wcięcie na moduł do zdjęć selfie, dzięki czemu oferowało swoim użytkownikom futurystyczną i bardzo minimalistyczną stylistykę.
Katalog Ciekawych Stron - Zapraszamy! Katalog stron